b.  
d. 2 November 1991
bur.  
edu.  
ch.  
hob.  
occ.